Драмата на MBC от понеделник вторник „Императрица Ки“ Ба Ян получи отрова от Ки Сеунг Нянг и почина. В 46-ия епизод на драмата „Императрица Ки“ във вторник на MBC, излъчена на 14 април 2014 г., Ки Сеунг Нян, изигран от Ха Джи Уон, чу от Су Санг Гунг, че синът й Ма Ха е мъртъв. Когато Suh Sang Goong съобщи на Ki Seung Nyang за смъртта на Ма Ха, тя не повярва на смъртта на Ма Ха. По-късно Ки Сеунг Нянг каза на Парк Бул Хва: „Ще си отмъстя за Ма Ха. Ще убия Ба Ян и ще хвана Йон Бюнг Су. След това тя накара Та Хуан да заспи, като го упои и поръча отрова на Ба Ян, който беше наредил да убие Ма Ха, за да постави Ки Сенг Нянг в опасност. Ба Ян полудяла, след като получила отровата от Ki Seung Nyang, но тя нямала друг избор, освен да я изпие. Тя почина, докато пиеше отровата в епизода от този ден.